Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

Quy tắc bất thành văn khi mở cửa ô tô

Người ngồi trên xe ô tô có thể gây tai nạn nghiêm trọng nếu mở cửa ô tô mà không quan sát trước sau.

Quy tắc bất thành văn khi mở cửa ô tô.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét