Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

Top 10 xe bán ế nhất 6 tháng đầu năm 2019

Những mẫu xe có doanh số thấp nhất trong 6 tháng đầu năm 2019 chủ yếu là các mẫu xe nhập của Toyota, Mitsubishi...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét