Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

Ý nghĩa của từng loại biển báo nguy hiểm: Nhớ sẽ không sợ rủi ro

Theo quy chuẩn 41, các loại biển báo nguy hiểm là loại hình tam giác, viền đỏ, nền vàng và chữ màu đen để cảnh báo về các nguy hiểm có thể xảy ra giúp tài xế chủ động phòng ngừa và xử lý. Tất cả các loại biển cảnh báo nguy hiểm sẽ được Oto.com.vn cập nhật dưới đây giúp độc giả dễ dàng nắm bắt.

Toàn bộ biển báo nguy hiểm và ý nghĩa: Nhớ sẽ không sợ rủi ro

Toàn bộ biển báo nguy hiểm và ý nghĩa: Nhớ sẽ không sợ rủi rosdf

Toàn bộ biển báo nguy hiểm và ý nghĩa: Nhớ sẽ không sợ rủi rofh

Toàn bộ biển báo nguy hiểm và ý nghĩa: Nhớ sẽ không sợ rủi ro4a

Toàn bộ biển báo nguy hiểm và ý nghĩa: Nhớ sẽ không sợ rủi rodfh

Toàn bộ biển báo nguy hiểm và ý nghĩa: Nhớ sẽ không sợ rủi rodfgjh

Toàn bộ biển báo nguy hiểm và ý nghĩa: Nhớ sẽ không sợ rủi rodrh

Toàn bộ biển báo nguy hiểm và ý nghĩa: Nhớ sẽ không sợ rủi rodfhry

Toàn bộ biển báo nguy hiểm và ý nghĩa: Nhớ sẽ không sợ rủi ro9ty

Toàn bộ biển báo nguy hiểm và ý nghĩa: Nhớ sẽ không sợ rủi rosrgh

Toàn bộ biển báo nguy hiểm và ý nghĩa: Nhớ sẽ không sợ rủi roưet

Toàn bộ biển báo nguy hiểm và ý nghĩa: Nhớ sẽ không sợ rủi rosdg

Toàn bộ biển báo nguy hiểm và ý nghĩa: Nhớ sẽ không sợ rủi roưet

Toàn bộ biển báo nguy hiểm và ý nghĩa: Nhớ sẽ không sợ rủi roet

Toàn bộ biển báo nguy hiểm và ý nghĩa: Nhớ sẽ không sợ rủi roưet

Toàn bộ biển báo nguy hiểm và ý nghĩa: Nhớ sẽ không sợ rủi roset

Toàn bộ biển báo nguy hiểm và ý nghĩa: Nhớ sẽ không sợ rủi rosẻy

Toàn bộ biển báo nguy hiểm và ý nghĩa: Nhớ sẽ không sợ rủi rostyuj

Toàn bộ biển báo nguy hiểm và ý nghĩa: Nhớ sẽ không sợ rủi rosryu

Toàn bộ biển báo nguy hiểm và ý nghĩa: Nhớ sẽ không sợ rủi rojkk

Toàn bộ biển báo nguy hiểm và ý nghĩa: Nhớ sẽ không sợ rủi ro

Xem thêm:

  • Các loại biển hiệu lệnh tài xế cần thực hiện đúng dù ngày thường hay nghỉ lễ
  • Các biển báo cấm thường gặp khi tham gia giao thông
  • (FUN) Ngoài cảnh báo giao thông, những biển báo này còn được hiểu với những ý nghĩa "không ngờ"

Video hướng dẫn cách dừng xe đúng luật

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét